Миро Рахнев

за мен

Миро Рахнев
Психотерапевт и Йога преподавател

Миро Рахнев

Основател на Психологична Зона Бургас и Йога Зона Бургас.

Психологическа квалификация:

 • Специализация в Дружество по Позитивна Психотерапия в България /ДППБ/ асоцииран член на WAPP, WCP, EAP, със специалност – „Позитивна психотерапия“. Стаж по специалността над 15 години. Работа с метода на психодрама и позитивна психотерапия в индивидуална и групова терапия, техники за позитивно мислене и решаване на кризисни и конфликтни ситуации, за разгръщане на социални умения на личността и групата;
 • Магистратура по Приложна Психология във П.У. „Паисий Хилендарски” с професионална квалификация – Психолог;
 • Бакалавър по Социална педагогика към Университет Проф. д-р. „Асен Златаров”, гр. Бургас;
 • Специализация в холистично училище „HomeoHelp Holistic School“ със специалност – „Класическа хомеопатия“. Преминал специализиран семестър: „Хомеопатия на остри и неотложни състояния“ и втора специалност: „Хронични болести/миазми.“

Придобит опит чрез професионална дейност към днешна дата:

 • Психолог в Център за обществена подкрепа – Община Бургас, към настоящия момент;
 • Психолог към местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Бургас, към настоящия момент;
 • Психотерапевт в „Психологична Зона Бургас“ – Кабинет за Психотерапия и Хомеопатия, отворил врати през 2007 година до днес;

Придобит опит чрез професионална дейност в миналото:

 • Четири години опит като щатен Психолог и Директор на „Защитено жилище за лица с психични разстройства”  гр. Бургас;
 • Съосновател на Детско-юношеско Ателие „Талант”. Проект за „Множественна интелигентност”- теория на проф. Х. Гарднър за надграждане и компенсиране на интелектуален дефицит при деца и младежи от 07 до 13 год. стартирало през 2009г. в град Бургас;
 • Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” Договор BG051PO001-5.2.03-0004-C0001 Проект „Защитено жилище за млади хора с увреждания”, като Психолог – консултант;
 • Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” Договор BG 051PO001/5.2-01 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни   видове увреждания и самотноживеещи хора”;
 • Проект „Студентски практики” по ОП „Развитие на човешките ресурси” / Европейски Социален Фонд/, като  Асистент практически занятия/социална педагогика/ към „ФОН” Университет Проф. д-р. „Асен Златаров” гр. Бургас;
 • Формиране на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа – „АСПСР” гр. Бургас проект за социално включване на деца до 07 години, като Психолог – Консултант;
 • Един от организаторите на Проекта за  себепознание, успеваемост и реализация – „Дървото на живота”, който се провежда всеки месец в гр. Бургас. Лектор на workshop-и с различна тематика свързана със здравословния начин на живот;

Йога обучение:

 • Обучението ми, като Йога преподавател премина в „Българска Ащанга Йога Академия” член на Yoga Aliance International / European Division/;
 • През 2013г. преминах второ специализирано обучение по йога- философия на йога, йога практика и спортна йога в специализиран център за професионално обучение „VR Properties” с учител Люба Шулева;

Участвал съм и в Държавните първенства организирани от Българската Федерация по Йога:

 •  VIII – Държавно първенство по йога 2013 година  –  II- ро място във възрастова група; I- во място Абсолютен шампион на България;
 • IX – Държавно първенство по йога 2014 година  – I- во място във възрастова група; III- то място Абсолютен шампион на България;
 • X – Държавно първенство по йога 2015 година  – I- во място във възрастова група; I- во място Абсолютен шампион на България;
 • XI – Държавно първенство по йога 2016 година  – I- во място във възрастова група; II- ро място Абсолютен шампион на България;

В момента преподавам Йога индивидуално и групово в Център за Йога и Психология – Йога Зона Бургас.

error: Content is protected !!