Хомеопатия

КОНСУЛТИРАНЕ и ЦЕНИ:

____________________________

Хомеопатичен преглед:

  • Първичен хомеопатичен преглед – съставя се хомеопатично досие, като се обследват здравните индивидуални особености на пациента/еднократно/ – цена 60лв.
  • Контролен преглед до 5 дена след остро заболяване –  цена 50лв.

Хомеопатични консултации: Хомеопатията днес е все по-актуална и прецизна наука. Тя е ефикасна и нетоксична медицинска практика, която при всяка болест взема предвид възможните естествени реакции на целия организъм. Много добър стандарт за бързо, меко и трайно възстановяване на здравето. Отстранява болестта във всичките и проявления по най-краткия, най-сигурен и най-безвреден за всеки начин… За Хомеопатията:  На вра­та­та на хо­ме­о­па­та по­чук­ват всякакви хора. Има редовни пациенти, но понякога има и една по-особена група. Обикновено те са чу­вали за та­зи „мис­те­рия“, на­ре­че­на Хо­ме­о­па­тия, след ка­то са оби­ко­ли­ли всякакви въз­мож­ни ин­с­тан­ции за здра­ве. Случвало се е мно­го от тях да дойдат, за да се убедят да­ли то­ва е на­у­ка, да­ли е ре­ал­ност, да­ли мо­гат да я вка­рат в оне­зи шка­фо­ве на соб­с­т­ве­но­то си съз­на­ние, ко­и­то са зак­лю­че­ни с та­бе­ла­та „Дос­то­вер­ност“.

Мили приятели… Не отдавна хомеопатията навърши двеста години. Това е раздел в медицинската практика – обект на все повече научни постижения!.. Малко повече внимание към здравословния баланс, както и малко повече доверие към естествените защитни сили на на организма, променят критерия и отношението на всеки пациент отностно здравето и болестта.  

Прегледът: В основата на ежедневната практика стоят подробния разговор с пациента, щателния медицински преглед, отчитането на индивидуалната чувствителност, разбирането на симптомите, както и връзката с обкръжението на болния. Критериите за ефикасност, прилагани по време на лечението и прилагането на хомеопатичните препарати, се отчита като особено благоприятно в съвременната медицина. Бъдете здрави и помнете. Доброто здраве е по-хубаво от най-голямото богатство. И всеки от нас може да притежава това богатство, ако го оценява, пази и полага грижи за него. Защото както казва В. Шербюле: „Най-добрият лекар е природата дори само затова, че лекува три четвърти от всички болести и никога не се изказва лошо за своите колеги.“ Миро Рахнев

error: Content is protected !!